News and Events

Specs zet de winstgevendheid door in tweede helft van 2022

Het nettoresultaat over 2022 van Specs Compound Handling B.V. (Specs) bedraagt € 0,7 miljoen (gebaseerd op interne cijfers) en is sterk hoger dan het resultaat in 2021 (€ 0,6 miljoen).

De omzet in 2022 bedroeg € 5,2 miljoen, wat een stijging van 18% betekent ten opzichte van 2021 (€ 4,4 miljoen). In een eerder bericht (d.d. 03-08-2022) werd reeds aangegeven dat de omzetstijging in het eerste halfjaar mede werd veroorzaakt door hogere omzetten in de compound verkoop, o.a. doordat compounds van Oekraïense leveranciers slecht beschikbaar waren en de handel met Russische compound leveranciers verboden werd. Dit effect was er met name in de eerste jaarhelft en was wat minder aanwezig in de tweede helft van 2022. Uiteindelijk verklaart dit, naast de goede organische groei bij onze klanten, een relatief klein maar extra deel van de omzetstijging.

De Shared Facility in onze vestiging in de VS werd deze maand opgeleverd en in gebruik genomen voor het onderzoeksinstituut van de US Army (WRAIR). Verdere investerings-initiatieven zullen naar verwachting in de loop van dit jaar plaatsvinden.

De omzet van Specs werd in 2022 voor 38% gerealiseerd in Europa en voor zo’n 59% in de Verenigde Staten, de overige 3% werd gerealiseerd in de rest van de wereld. De omzet is tevens onder te verdelen naar 75% dienstverlening (m.n. compound management en ook eenmalige opdrachten) en 25% handelsactiviteiten. In 2022 zijn alle lange termijncontracten die afliepen weer verlengd met 3 of 5 jaar met een totale contractwaarde van € 0,8 miljoen.

De verwachtingen voor 2023 zijn positief ondanks de toegenomen loonkosten en energiekosten. Een deel van de 2023 loonsverhoging was reeds per 1 juli 2022 doorgevoerd om aan de kostenstijgingen van de medewerkers tegemoet te komen.

In lijn met het in de prospectus (hoofdstuk 5.6) beschreven beleid zal een dividendvoorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het exacte dividend alsmede de belangrijke data omtrent ex-dividend en betaalbaarstelling wordt op een later moment gecommuniceerd.

Zoetermeer, 28 februari 2023

published on: 28-Feb-23