News and Events

Omzet en winst eerste halfjaar 2022 van Specs belangrijk hoger

De omzet van Specs Compound Handling B.V. (Specs) in het eerste halfjaar was belangrijk hoger dan de eerste zes maanden van 2021 en heeft ook geresulteerd in een belangrijke stijging van het nettoresultaat.

De omzetstijging werd mede veroorzaakt door hogere omzetten in de compound verkoop, o.a. doordat compounds van Oekraïense leveranciers slecht beschikbaar werden en de handel met Russische compound leveranciers verboden werd. De handel via Specs was hiervoor een goed alternatief. De omzet over het eerste halfjaar werd ook positief beïnvloed door het nieuwe lange termijn contract met het Amerikaanse leger (WRAIR) dat begin dit jaar werd geformaliseerd.

De realisatie van de Shared Facility in onze Amerikaanse vestiging in Cumberland is in volle gang maar heeft door de wereldwijde problemen in toevoer van onderdelen enkele maanden vertraging opgelopen. Ondanks deze vertraging verloopt de opdracht van het Amerikaanse WRAIR wel volgens plan.

De stijging van de energiekosten en hoge inflatie zijn duidelijk voelbaar en dit geeft aanleiding tot verdere verduurzaming om minder afhankelijk te worden van de marktprijzen.

De gestegen koers van de Amerikaanse dollar heeft een gunstig effect op de omzet in Euro’s. Daarentegen zullen de investeringen die we in de VS doen wel wat hoger uitpakken als gevolg van de gestegen koers van de Dollar.

Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen, de verlenging van de contracten van drie Shared Facility gebruikers in Zoetermeer en de sterke balanspositie in de eerste helft van dit jaar zien we de tweede helft van 2022 met vertrouwen tegemoet.

Zoetermeer, 3 augustus 2022

published on: 02-Aug-22