News for investors (in Dutch)


August 2, 2022:

Omzet en winst eerste halfjaar 2022 van Specs belangrijk hoger

De omzet van Specs Compound Handling B.V. (Specs) in het eerste halfjaar was belangrijk hoger dan de eerste zes maanden van 2021 en heeft ook geresulteerd in een belangrijke stijging van het nettoresultaat.De omzetstijging werd mede veroorzaakt door hogere omzetten in de compound verkoop, o.a. doordat compounds van Oekraïense leveranciers...

lees verder


May 16, 2022:

Toelichting op de jaarrekening 2021 van Specs Compound Handling B.V.

IntroductieSpecs Compound Handling B.V., hierna te noemen ‘Specs’, is de holding en tevens werkmaatschappij voor de activiteiten van de Specs groep. Het hoofdkantoor van Specs is gevestigd in Zoetermeer. Specs Inc., gevestigd in de Verenigde Staten is een dochteronderneming en houdt zich bezig met de operationele activiteiten van de...

lees verder


May 16, 2022:

Specs publiceert jaarrekening 2021 en keert dividend uit

Op 16 mei 2022 is tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening van het boekjaar 2021 goedgekeurd. Specs heeft een omzet van EUR 4,4 miljoen gerealiseerd, een afname van 6,3% ten opzichte van 2020. De EBITDA is vrijwel gelijk gebleven van EUR 0,96 miljoen in 2020 tot EUR 0,97 miljoen in 2021. Uiteindelijk bedroeg het...

lees verder